ΑΝΕΥΡΕΣΗ ΧΡΕΟΦΕΙΛΕΤΩΝ - ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Η οικονομική κρίση και η γενικότερη δυσκολία στις πληρωμές των υποχρεώσεων, πολύ συχνά γίνεται η αιτία ορισμένα άτομα να την εκμετελλεύονται εις βάρος επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων προκειμένου να αποφύγουν εσκεμμένα να πληρώσουν μια οφειλή τους. Είναι οι λεγόμενοι “άφαντοι” χρεοφειλέτες. Η συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων πολλές φορές δημιουργεί αδιέξοδα και δυσάρεστες καταστάσεις καθώς είναι δύσκολος ο εντοπισμός τους ώστε να τακτοποιήσουν την οφειλή τους.

Για το σκοπό αυτό, στο γραφείο μας World Investigations.eu έχουμε δημιουργήσει ειδική ομάδα εξειδικευμένων ατόμων ώστε να σας προσφέρουμε ουσιαστικές λύσεις σε υποθέσεις ανεύρεσης χρεοφειλετών. Με κύρια προτεραιότητα μας την προάσπιση των δικαιωμάτων σας, ενεργούμε ώστε να σας φέρουμε αποτέλεσμα, πάντοτε εντός του θεσπισμένου νομικού πλαισίου και πάντα με θεμιτά και νόμιμα μέσα.

Ο ρόλος μας δεν εξαντλείται απλά στο να εντοπίσουμε τον οφειλέτη, αλλά επιπλέον σας παρέχουμε μια πλήρη εικόνα για την οικονομική του κατάσταση, διασταυρώνοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία και τις πληροφορίες των περιουσιακών του στοιχείων, προκειμένου να αξιοποιηθούν προς όφελός σας.

Έχετε κι εσείς ανοιχτή υπόθεση οφειλής με δυσκολία στο να εντοπίσετε τον οφειλέτη; Καλέστε μας να βρούμε λύση.