ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΗΛΙΚΩΝ - ΝΤΕΤΕΚΤΙΒ

Για το δίκτυο ιδιωτικών ερευνών του Worldinvestigations.eu, απαραίτητη προϋπόθεση για την παρακολούθηση ανηλίκων, είναι η συνεννόηση και η νόμιμη συγκατάθεση από τους κηδεμόνες (γονείς ή άλλα άτομα) με γραπτή ανάθεση. Στις περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η επιτήρηση ανηλίκου, ο ρόλος μας είναι να συλλέξουμε χρήσιμες και ουσιαστικές πληροφορίες για να διαπιστωθεί τι είδους δραστηριότητες και τρόπο συμπεριφοράς παρουσιάζει εκτός της οικογενείας, να εντοπιστούν τα μέρη που συχνάζει, οι άνθρωποι που συναναστρέφεται καθώς και η καταγραφή χρήσιμων διευθύνσεων και πληροφοριών. Κύριος σκοπός όλων των ενεργειών μας είναι να προφυλάξουμε το ανήλικο άτομο, αποτρέποντας τόσο πιθανές συναντήσεις του με ύποπτα άτομα, όσο και την πιθανή εμπλοκή του σε παράνομες δραστηριότητες.

Κάθε υπόθεση παρακολούθησης ανηλίκου όντας ένα ιδιαίτερα λεπτό θέμα, αντιμετωπίζεται από το γραφείο μας με απόλυτη διακριτικότητα, εχεμύθεια και ευαισθησία, σεβόμενοι πάντα την ψυχολογία και την προσωπικότητα κάθε παιδιού με τις όποιες ιδιαιτερότητες μπορεί να έχει.

Η πολυετής πείρα μας στην προστασία ανηλίκων, μας έχει οδηγήσει στο να την κατατάσσουμε σε τρείς κατηγορίες:

α) την προστασία που χρειάζεται ένα παιδί από την ψυχική και σωματική βία που του ασκείται από άτομα είτε εντός, είτε εκτός του οικογενειακού του περιβάλλοντος.

β) την προστασία του ανήλικου από επικίνδυνες ουσίες (κυρίως ναρκωτικά)

γ) την προστασία εφήβων και παιδιών από τους κινδύνους του διαδικτύου

Σε κάθε περίπτωση, η έρευνα από τα εξειδικευμένα άτομα της ομάδας μας είναι εξονυχιστική και διακριτική από κάθε άποψη. Το γραφείο μας ειδικεύεται στους τρεις αυτούς τομείς επί μακρά σειρά ετών, με πολλές επιτυχίες στο ενεργητικό μας και έχοντας δώσει λύσεις που πάντα αντιστοιχούν σε άμεσα, ουσιαστικά, και ακριβή αποτελέσματα.

Αν για οποιονδήποτε λόγο, αισθάνεστε ότι το παιδί σας βρίσκεται σε κίνδυνο, καλέσετε μας άμεσα για μια συμβουλευτική πρώτη συνάντηση.

Τα γραφεία ιδιωτικών ερευνών υποχρεούνται να βρίσκονται στα πλαίσια του νόμου 3206/2003 που ορίζεται στο ΦΕΚ 298/Α/23.12.2003 και αναφέρεται για τους ιδιωτικούς ερευνητές.